ZIDNE NOVINE | 22. oktobar – Dan Grada Gradačca

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
53
+1
6
+1
1

 

ZIDNE NOVINE 🔖 

22. OKTOBAR – DAN GRADA GRADAČAC 

Povodom 22. oktobra – Dana oslobođenja Grada Gradačac priređena je izložba likovnih i literarnih radova učenika petih razreda. 

Izložbu sačinjavaju likovni i literarni radovi prožeti motivima Grada: “Sahat kula”, kula “Zmaja od Bosne”, stara zgrada bilblioteke “Alija Isaković”…

Cilj izložbe je edukacija  i upoznavanje učenika sa njihovim zavičajajem i znamenitostima Grada Gradačac.

Mentori učenicima: Sanela Rabić i Nedim Peštalić

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
53
+1
6
+1
1