ZAVRŠENA GRADNJA MOKRIH ČVOROVA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U KRETANJU

Ove godine u našoj školi je urađeno mnogo na poboljšanju uvjeta u velikom broju  učionica i kabineta, a ovom prilikom izdvajamo ugradnju mokrih čvorova za invalidna lica. Projekat su finansirali NVO Save the Children i MONSKTK. Konačno i naši učenici koji na nastavu dolaze u invalidskim kolicima mogu koristiti mokre čvorove za vrijeme boravka u školi. Zahvaljujemo se donatorima na podršci koja grupi učenika s teškoćama u kretanju puno znači.

 

NAŠA  PRIČA