VRIJEDNOSTI – MOŽE LI POJEDINAC PROMIJENITI SVIJET?

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Jedan od zadataka “Servisnog učenja” je povezanost sa Nastavnim planom i programom. Tema naše projektne ideje: “Na mladima svijet ostaje, a od starih postaje” nudila je veliki broj poveznica sa NP, a jedna od njih je i tema na današnjem Času odjeljenske zajednice u VIII b razredu pod nazivom: “Vrijednosti – može li pojedinac promijeniti svijet?”.

Gost na času je bila gđa. Mirela Đipa, ispred MIOS-a Tuzla, učiteljica Senada Džekić koja je takođe uključena u ovaj projekat, a času je prisustvovala i pedagogica škole Hasnija Đulić.

Pripremila i realizovala nastavnica Hazima Hećimović, razredni starješina VIII b.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0