VIJEĆE UČENIKA ŠKOLE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U toku prethodnog mjeseca Vijeće učenika su:

  1. izabrali rukovodstvo VUŠ
  2. izabrali jednog člana u Vijeće roditelja i Nastavničko vijeće
  3. usvojili program rada za školsku 2017/2018.godinu
  4. usvojili predložene projekte za naredni period

Za predsjednicu VUŠ je izabrana Erna Šećić IXa, zamjenica je Ajna Spahić VIIa, zaduženja za objave na školskoj Web stranici i za oglas zadužene su Belmina Hasić VIIIb i Suana Mulić VIIc. Za fotografiju i video zapis zadužen je Haris Džaferspahić VIId.

Predstavnica VUŠ za Vijeće roditelja i Nastavničko vijeće je Lejla Delić IXc

Za ovu školsku godinu VUŠ u svom godišnjem planu i programu rada provodiće aktivnosti kojima će:

  • promovisanje volonterskog rada
  • humanitarne akcije
  • prevencija vršnjačkog nasilja
  • očuvanje prirode
  • promovisanje tolerancije i prihvatanja različitosti kod učenika

Za ovu školsku godinu VU je donelo odluku da se projekat „Akvarijum“ koji su predložili učenici razredne nastave, ponovo pokrene. Riječ je o skupljanju para za kupovinu ribica i hrane za ribice, kao i sve ostalo potrebno za ponovno  osposobljavanje akvarijuma.

Projekt „Lift“ VUŠ želi da predstavi Vijecu roditelja i da zajedno pokrenu ideju izgradnje lifta za učenike koji imaju poteškoće sa hodanjem.

Na predlog učenika IX razreda potrebno je ponovo pokrenuti pitanja opremanja fiskulturne sale. Naročito se ističe potreba za nabavkom lopte za odbojku, košarku, fudbal i rukomet.

Posebno je istaknuto UPOZORENJE svim učenicima  škole da ne bacaju otpatke u WC šolju  i da ne prosipaju tečni sapun. Mole se svi učenici da prijave sve koji se ne pridržavaju ovog upozorenja.

Ove školske godine Vijeće učenika škole čine predstavnici svih odjeljenja (30 učenika),  učenici koji pohađaju nastavu po programu OPNO ( 3 učenika) kao i učenici iz područnih škola  koji zbog putovanja nisu u prilici da prisustvuju sastancima VU, ali koji se redovno informišu i imaju svoj glas u VU.

Koordinatorica VUŠ Stanislava Mujkić

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0