VIJEĆE UČENIKA NAŠE ŠKOLE JE ODRŽALO RADIONICU

Vijeće učenika naše škole je održalo radionicu 14.3. 2019. godine.
Tema: Potrebe
Ciljevi: Prepoznavanje svojih potreba, uvažavanje potreba drugih, traženje miroljubivog rešenja
Metoda rada: izlaganje, diskusija, igra

Radionica je završena isticanjem zlatnog pravila:
“Ponašajte se prema drugima onako kako biste željeli da se oni ponašaju prema vama u sličnoj situaciji„.

Voditeljice: Hazima Hećimović i Stanislava Mujkić

 

NAŠA  PRIČA