(VIDEO) Danas obilježavamo “Međunarodni dan ljudskih prava”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
2
+1
0
NA DANAŠNJI DAN
 

 

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra, na dan kada je potpisana Opšta deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 1948. godine.

*      *      * 

1948. godine je prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. 

Deklaracija time predstavlja opšti standard za sve ljude i narode, a prvi članak glasi:

“Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima”.

Znate li što su i koja su to naša prava?

Ljudska prava su moralna ili prirodna prava na temeljne vrijednosti koja imaju sva ljudska bića bez obzira na spol, nacionalnost, vjeru, boju kože, jezik itd.

 

Neke od temeljnih vrijednosti su:

 

  • ljudsko dostojanstvo i jednakost
  • sloboda
  • poštovanje
  • nediskriminacija
  • tolerancija

Samim postojanjem na ovom svijetu mi imamo pravo na njih i ona nam ne mogu biti oduzeta.

Na nama je da budemo svjesni naših i tuđih prava te da poštujemo druge unatoč našim različitostima.

Pogledajte poučan VIDEO   o ovoj temi i posjetite stranicu društvene organizacije čiji je cilj upravo promicanje i zaštita ljudskih prava.

VIDEO / LJUDSKA PRAVA

 

“Sve se čovjeku može uzeti, osim posljednje od ljudskih sloboda – pravo na izbor stava u bilo kakvim danim okolnostima, pravo na izbor vlastitog puta.” – Viktor Frankl

 

 

Prilog: Azur Č.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
2
+1
0