USPJEH UČENIKA U UČENJU I VLADANJU U 2015/2016. GODINI

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U školskoj 2015/2016. godini smo imali  820 učenika raspoređenih u 34 odjeljenja. U Centralnoj školi je bilo 32, a u dvije područne škole: Ledenicama Donjim i Ledenicama Gornjim 2 odjeljenja. Kada je u pitanju uspjeh,  od 820 učenika koji su pohađali školu, brojčano su  ocijenjeni učenici od II do IX razreda ili 719 učenika devetogodišnje škole  i svi učenici ili 100% su sa uspjehom završili  školsku godinu. 101 učenik I razreda je ocijenjen opisno: 57 učenika je izuzetno uspješno, 22 uspješno, 11 vlada i 1 učenik djelimično vlada. Srednja  ocjena škole je  bila 4,28. Od 820 učenika primjerno vladanje je imalo 819 učenika, vrlodobro 1 učenik, (ukor razrednika). Možemo zaključiti da je vladanje učenika bilo dosta dobro.

Ove školske godine imamo 829 učenika raspoređenih u 35 odjeljenja, srednja ocjena na polugodištu je bila 4,03. Nadamo se da ćemo do kraja školske godine  imati isti uspjeh kao i prošle školske godine.

Pedagog – psiholog škole Hasnija Đulić.

 

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0