UPRAVA NAŠE ŠKOLE NA DVODNEVNOJ EDUKACIJI

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Dana 08.12.2017. godine uprava naše škole je bila na prvom danu dvodnevne edukacije organizovane od strane Mreže otvorenih interaktivnih škola Tuzla. Edukaciju su vodili Cris Jones, direktorica Intereaktivnog centra izvrsnosti iz Velike Britanije i Paul Tuffin direktor škole Koventri UK ,,Southfields” u Velikoj Britaniji. Oni skupa rade razmjenu dobrih praksi u preko 20 država EU. Njihova misija je razmjena ideja o unaprjeđivanju kvaliteta rada škola kroz educiranje direktora škola s ciljem zajedničkih ideja oko rješavanja problema koji su univerzalni u svim školama EU.

Identifikovano je da se sve škole u EU susreću sa jednom istom grupom problema: promjene u obrascima zapošljavanja, migracije stanovništva i problemi oko prihvatanja različitosti, novi načini rada koji nastaju dolaskom novih tehnologija koje treba pratiti i usljed čega dolazi do nesuglasica između nastavnika koji predaju na stare načine i roditelja i učenika koji prate nove tehnologije, mentalno zdravlje ljudi zbog kojeg ljudi gube interes za posao i strah od promjena. Predstavljeni su novi načini pristupa vođenju škole kroz modele upravljanja školama u EU. Edukaciju je pohađalo 20 direktora osnovnih i srednjih škola s područja TK, škola članica MIOS-a.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0