TEMA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE NA OPĆINSKOM AKTIVU PROFESORA NJEMAČKOG JEZIKA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

14.01.2019. godine, u OŠ “Safvet beg Bašagić”, održan je Aktiv profesora njemačkog jezika općine Gradačac.
Jasna Hasanbašić je održala predavanje za stručno usavršavanje nastavnika.Tema: “Kako poboljšati uspjeh učenika u učenju i vladanju”.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0