TEMA „UTICAJ MEDIJA NA RAZVOJ I ODGOJ DJECE“

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Dana, 09. 01. 2017. godine u sklopu Nastavničkog vijeća održano je predavanje na temu „UTICAJ MEDIJA NA RAZVOJ I ODGOJ DJECE“. koje su realizovale Esma Hasanbašić i Hasnija Đulić.

Od strane Nastavničkog vijeća tema je ocijenjena jako korisnom i poslužit će nastavnicima da objasne roditeljima i učenicima pozitivan i negativan uticaj elektronskih medija za što kvalitetnije formiranje stavova kod djece.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0