TEMA U SKLOPU STRUČNOG USAVRŠAVANJA “PRIMJENA RAČUNARA U NASTAVI”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Na sastanku Aktiva društveno – jezičkog smjera naše škole danas je realizovana tema za nastavnike “Primjena računara u nastavi”.
Cilj teme je bio odgovoriti na pitanja o e-učenju u sklopu kojih je analizirano kako mi možemo pratiti savremene trendove u izvođenju nastave koristeći nove tehnologije:
1. šta je to e-učenje?
2. zašto se treba primjenjivati?
3. kako se realizuje i koristi?
4. prednosti i mane
5. kako pripremiti ppt za potrebe nastave

Putem ptt prezentacije istaknuto je između ostalog da:
– E-učenje (engl. e-learning) su nastavni sadržaji i aktivnosti učenja ostvarene uz pomoć elektroničke tehnologije.

– Da nema jedinstvenog odgovora na pitanje zašto koristiti e-učenje, ali da se prije 20-ak godina uočila potreba za promjenama u obrazovnom sistemu. Paralelno tome događala se informatička revolucija. S vremenom se pokazalo da je e-učenje moguće rješenje novih ciljeva obrazovnog sistema.

– Da postoji cijeli niz tehnologija koje su dostupne za izradu nastavnih sadržaja i izvođenje nastave pomoću kompjutera. E-učenje se može koristiti na razne načine ovisno o tome koliko ga želimo integrisati u obrazovanje.

– E-učenje ima mnoge prednosti u odnosu na klasični pristup edukaciji, ali isto tako ima i određene mane koje se ne mogu zanemariti, pa se ne može očekivati da će računala potpuno zamijeniti ljudske nastavnike i ostale načine podučavanja.

– Odgovoreno je i na pitanje kako pripremiti dobru prezentaciju za potrebe nastave. Način izlaganja i komunikacije sa učenicima u toku ppt itd.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0