TEMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – “OCJENJIVANJE UČENIKA”

Na sjednici aktiva društveno-jezičke grupe predmeta, održane na dan 27.04.2017. godine, prezentovana je i tema stručnog usavršavanja “Ocjenjivanje učenika” koju je pripremila Azemina Smajlović.

NAŠA  PRIČA