TABLA PRIJATELJSTVA

Tabla prijateljstva za dječiju nedjelju  doprinosi razvoju  pozitivne socijalizacije, usvajanje obrazaca ponašanja i samosvijesti kod učenika. Tabla će biti aktivna cijele dječije nedjelje, a poslije će biti dio učenickih portofolija.

NAŠA  PRIČA