STRUČNO USAVRŠAVANJE – PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

„PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA, RODNO ZASNOVANOG NASILJA I NASILJA  UVJETOVANOG UPOTREBOM ORUŽJA“Cilj projekta:Cilj projekta je da se u osnovnoj školi stvori afirmativno okruženje i atmosfera koji će omogućiti djeci, nastavnicima i roditeljima da osmisle, razviju i podrže akcije usmjerene na prevenciju  vršnjačkog nasilja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja uslovljenog upotrebom oružja, a zasnovane na odgovoru cijele škole na problem nasilja. Zadaci projekta su:1.Uspostaviti sigurnije okruženje u osnovnoj školi sa smanjenim nivoom rizika od fizičkog i/ili psihičkog nasilja među djecom i nad djecom. 2.Razviti i povećati kapacitet osnovne škole u odgovoru na nasilje putem definisanja uloga i odgovornosti svih ključnih aktera na nivou škole.  3.Povećati nivo znanja i vještina o prevenciji nasilja kod školskog osoblja i učenika.4.Uspostaviti mehanizam evidencije i praćenja nasilja na nivou škole.Geografska pokrivenost projekta:Projekat se realizuje u tri opštine Bosne i Hercegovine, i to: Gradačac, Jajce i Lopare. U projekat su uključene sljedeće osnovne škole:JU OŠ ,,Ivan Goran Kovačić’’, Gradačac 2. JU OŠ ,,Edhem Mulabdić, Donja Međiđa, Gradačac 3. JU OŠ ,,13. rujan’’, Jajce 4. JU OŠ ,,Berta Kučera’’, Jajce 5. OŠ ,,Sveti Sava’’, Lopare 6. OŠ ,,Veljko Čubrilović’’, Priboj, Lopare. Nosioci aktivnosti:1. Doc. dr Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka 2. Saša Šarić, asistent na projektu 3. Goran Radić, asistent na projektu.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *