STICANJE SAMOPOUZDANJA I IZGRADNJA SAMOPOŠTOVANJA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Dana 28.03.2019. godine održana je radionica na temu „ Sticanj samopouzdanja, izgradnja samopoštovanja“ namijenjena za učenike od V do IX razreda.  Realizirane aktivnosti: Razgovor o međusobnim osjećanjima i opuštanje uz igru „Komplicirani odrovori“, „Umijem,mogu, hoću“- glavna aktivnost koja se koristila kroz popunjavanje radnih listića. 

Ciljevi su sticanje pozitivne slike o sebi, razvijanje svijesti o svojim dobrim stranama, građenje samopouzdanja i samopoštovanja.

U završnoj aktivnosti nakon razgovora o osjećajima, svojim osobinama , njegovanju i poštivanju pozitivnih osobina učenici su postali samopoudaniji, sigurniji i zadovoljniji u ispoljavanju svoje ličnosti što su i oni sami mogli da vide u odrazu svog lica u ogledalu koji je bio namijenjen kao „Dar za kraj“. Radionicu su održale Hazima Hećimović i Hasnija Đulić.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0