SPISAK DJECE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

JUOŠ  „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ GRADAČAC       

 SPISAK DJECE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Od  03.04.2017. god.      PRVA GRUPA  – OD 08,00 – 10,00 SATI

 

 1. Salčinović (Vahdet) Vedad, Bosanskih gazija bb,
 2. Zrnić (Vahid) Amna, Njiverica-Vida II
 3. Mehić (Ishak) Halima, VI bataljona  
 4. Zrnić (Ismet) Eldin, Njiverica-Vida II
 5. Ibrahimović (Azmir) Armina, Bosanskih gazija
 6. Jegić (Alija) Delila, VI bataljona 
 7. Zukić (Elvir) Ajnur, VI bataljona
 8. Smajić (Esed) Lamija, Bosanskih gazija                 
 9. Sendić (Izudin) Adna, VI bataljona
 10. Jašarević (Senahid) Jasmin, VI bataljona
 11. Zukić (Kenan) Ajla, VI bataljona
 12. Iskrić (Nadir) Mirnel, VI bataljona bb
 13. Zrnić (Ruzmir) Ajla, Vida II
 14. Zrnić (Ago) Almis, Vida II
 15. Halilković (Ahmet) Nedim, Bosanskih gazija
 16. Jusufović (Ilijaz) Elvira, Bosanskih gazija
 17. Zrnić (Esmir) Adna, VI bataljona
 18. Jahić (Damir) Ena, Bosanskih gazija
 19. Isić (Elvis) Irvin, Diren-Vida II
 20. Čolić (Amir) Karim, Titova
 21. Mehanović (Esmir) Iman, 6. April
 22. Duraković (Mirza) Amina, 6. April 26
 23. Halilković (Nedim) Daris, Ibrahima Kapetanovića
 24. Sahačić Emberšić Elena (Ivica, Suzana), I. Kapetanovića bb

 

Od  03.04.2017. god.      DRUGA GRUPA  – OD 10,00 – 12,00 SATI

 

 1. Hatunić (Nedžad) Amila, Požaričkih branilaca bb      
 2. Beširović (Osman) Mediha, Požaričkih branilaca
 3. Hasičić (Mirel) Benjamin, Požaričkih branilaca bb
 4. Huskić (Ahmet) Dženan, Požarička bb
 5. Ćehić (Asmir) Erna, Požaričkih branilaca
 6. Šišić (Amel) Maida, Požaričkih Branilaca bb )
 7. Ljika (Azemina) Rahela, Sarajevska bb
 8. Hećić (Sead) Amar, Sarajevska bb
 9. Kikić (Amir) Tarik, Požaričkih Branilaca bb
 10. Peštalić (Adnan) Azra, Požaričkih branilaca
 11. Halilović (Almir) Nedim, Požaričkih branilaca bb
 12. Kikić (Sadan) Larisa, Požaričkih branilaca bb
 13. Kikić (Sadan) Amar, Požaričkih branilaca bb
 14. Baković (Miroslav) Tina, Varoška bb
 15. Baković (Siniša) Ema, Siniše Mlinarevića bb
 16. Omerović (Mersudin) Armin, Siniše Mlinarevića
 17. Pandžić (Edin) Semina, Varoška 25
 18. Baković (Saša) Lejla, Siniše Mlinarevića
 19. Delić (Mahir) Amar, Mustafe Novalića br. 8
 20. Zrnić (Damir) Ema, Mustafe Novalića 15
 21. Omerović (Sedin) Tajra, H.K.Gradaščevića bb
 22. Milkić (Elvir) Igor, VII bataljona

 

Od  03.04.2017. god.      TREĆA GRUPA  – OD 12,00 – 14,00 SATI

 

 1. Bešić (Halid) Dženan, Hazna bb   
 2. Velagić (Anel) Amina, Škorići bb
 3. Hodžić (Emir) Amina, Kadić Mahala
 4. Džakovac (Vahid) Melina, Kadić Mahala
 5. Ibreljić (Samir) Merim, Škorići
 6. Ćatić (Alija) Lamija, Škorići
 7. Hasić (Idriz) Lejla, Škorići
 8. Škodrić (Sadmir) Ilma, Hazna 37
 9. Mehinović (Alen) Samed, Škorići bb
 10. Udvinčić (Mirza) Šejla, Škorići
 11. Avdić (Amir) Arnela, Ledenice Gornje
 12. Osmić (Mirnes) Ajnur, Ledenice Donje
 13. Šećić (Enis) Dženita, Ledenice Donje
 14. Okanović (Adis) Kenan, Ledenice Donje-Okanovići  
 15. Mehmedičević (Ahmet) Ali, Hazna
 16. Bilajac (Amir) Lejla, Ahmeta Beširovića bb
 17. Hanić (Almir) Enis, Raifa Šaldića
 18. Osmičić (Sead) Sara, I bataljona bb
 19. Kukuruzović (Emir) Elma, 16. Muslimanskih brig. br. 19
 20. Ćorić (Halil) Almir, 16. muslimanske 51
 21. Udvinčić (Miralem) Muhamed, Sviračka bb
 22. Avdičević (Maid) Faris, Raifa Šaldića
 23. Šišić (Mirmes) Melisa, Sviračka bb
 24. Avdić (Esed) Kanita, Hasana Kikića bb

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0