Spisak djece za predškolski odgoj i obrazovanje

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

SPISAK DJECE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

(OD 19. 04. 2021. GODINE)


PRVA GRUPA – od 14 do 15:50h


 

Ahmetović Edisa (Džemila) r.22.12.2014.Berlin- Požaričkih branilaca bb.

Omeragić Sara (Dževad,Dijana),r.31.10.2014.Doboj, Požaričkih br.,J.Dučića-M

Karić Merlina (Selmir, Merima) r. 26.02.2015. Tuzla, Srnice Gornje

Mešanović Melisa (Amel, Merima) r. 06.04.2015. Tuzla, Međiđa Gornja

Ćehić Berin (Asmir, Sanela) r. 12.12.2014.Tuzla, Požaričkih branilaca bb

Ibrahimović Ajna (Salih, Emina) r. 17.11.2014. Tuzla, Sarajevska bb

Avdić Mia (Miralem, Nizama), r. 07.09.2015. Tuzla, Požaričkih branilaca

Divljanović Ajna (Muris, Sumera) r. 06.07.2015. Tuzla, Požaričkih branilaca

Imširović Anela (Halid, Hamida) r. 30.03.2015. Gradačac, Požaričkih branilaca

Muminović Emrah (Mustafa, Selma) r. 14.04.2015. Tuzla, Sarajevska bb

Arnautović Ema (Edin, Merisa) r. 01.09.2014. Tuzla, Požaričkih branilaca bb

Čavalić Edin (Džemal, Emina) r. 27.11.2014. Tuzla, Sarajevska bb

Ahmetović Zuhra (Salkan, Kemila) r. 28.10.2014. Tuzla, Požaričkih branilaca

Baković Edi (Siniša, Fatima) r. 29.04.2015. Tuzla, Siniše Mlinarevića bb

Duraković Arman (Asmir, Nadira) r. 01.04.2015. Tuzla, Rasima Terzića 16.

Hasić Ajnur (Ademir, Emina) r. 16.07.2015. Tuzla, Škorići bb

Mehinović Alina (Adis, Esada) r.30.08.2015. Škorići bb

Mašić Nadija (Irfan, Fahira) r. 03.11.2014. Tuzla, VI bataljona bb

Tokić Emina (Husein, Amra), r. 26.04.2015. Tuzla, Reufa Huseinagića 34

Halilović Medina (Miralem, Adisa) r. 07.12.2015. Tuzla, Škorići bb

Bilajac Amina (Amir, Emina) r. 13.05.2015. Tuzla, Ahmeta Beširevića bb

 


DRUGA GRUPA – od 16:10 do 18h


 

H. Osmanhafizović Emra (Nedim, Almedina)r.25.11.2014.Tuzla,Varoška bb

H. Osmanhafizović Edna (Nedim, Almedina)r.25.11.2014.Tuzla,Varoška bb

Lipovac Zinedin (Esmir, Mirnesa) r.30.12.2014.Tuzla,Bosanskih gazija bb

Šečić Midhat (Zahim, Behara), r.03.12.2013.Tuzla, Požaričkih branilaca

Šečić Mirsad (Zahim, Behara), r.03.12.2013. Tuzla, Požaričkih bran.-Begovina

Kolarević Leon (Elvis, Selma) r.27.01.2015. Tuzla, Vida II bb

Iskrić Lejna (Mirza, Anela) r.19.06.2015. VI bataljona

Zrnić Minela (Asmir, Nevzeta), r.19.12.2014. Tuzla, Vida II

Mehić Faris (Vahidin, Admira), r.23.04.2015. Tuzla, Bosanskih gazija bb

Selimović Nejra (Nermin, Mirela) r.18.04.2015. Tuzla, Varoška

Mrkonjić Ajdin (Hazim, Sabina), r. 13.11.2014. Tuzla, Varoška bb

Salčinović Adla (Vahdet, Samira) r. 16.07.2015. Tuzla, Bosanskih gazija bb

Sivić Emir (Mensur, Azra) r. 18.01.2015. Tuzla, Škorići bb

Ibreljić Adnana (Avdo, Lejla) r. 28.07.2015. Tuzla, Ahmeta Beširevića bb

Kolarević Eman (Emir, Mensura) r.03.07.2015. Tuzla, VI bataljon bb

Smajlović Haris (Mirza, Mirela) r. 30.07.2015. Tuzla, Franje Matića bb

Berbić Lejla (Edin, Aida) r. 14.04.2015. Tuzla, I. Kapetanovića

Ibrahimović Nejra (Mustafa, Senada) r. 31.10.2014. Tuzla, 6. april 25.

Ademović Adnan (Senad, Nermina) r. 06.10.2014.Tuzla, Raifa Šaldića bb

Ćatić Dženana (Nihad, Amina) r. 06.06.2015. Tuzla, Hazna bb

 

Odgajeteljica: Nelma Biberkić


 

PRILOG:  Azur Č.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0