ŠKOLA CRTANJA | Naši učenici učesnici “Zavičajne likovne kolonije umjetnika i slikara”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

REALIZACIJA: Nedim Peštalić


U sklopu Kikićevih susreta ovih dana održana je Zavičajna likovna kolonija lokalnih umjetnika i slikara, kao i škola crtanja i slikanja za učenike sa područja Grada Gradačac.

U periodu od 14.05. – 22.05. organizovane su radionice u prostorijama BZK ” Preporod-a”, OŠ “Dr. Safvet-beg Bašagić” i gradskom parku, za oko 46 djece i odraslih.


Glavni cilj Škole bio je afirmacija mladih i starih talenata i podstrek da istraju u svom radu i talentu.

Organizator susreta bio je BZK” Preporod” Gradačac, a radionice i školu crtanja vodio je nastavnik likovne kulture Redžo Dervišević. Radionici su prisustvovali i učenici naše škole: Maid Sokolušić, Nejla Osmičić i Šejla Hodžić. (VIIa)

 

 


PRILOG: Azur Č.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0