SEMINAR ZA DEMOKRATSKI RAZVOJ ŠKOLA

Tim naše škole za demokratski razvoj na prvom modulu edukacije od strane MIOS-a. Prvi modul se vodi pod nazivom ,,Vođenje i partnerstvo”.

Sastav ovog tima čine direktor škole Esed Karić, pomoćnik direktora Jasmina Ćatić, pedag Hasnija Đulić, predsjednik razvojnog tima Esma Hasanbašić i predstavnik Vijeća roditelja Hasija Šaldić. Tim će proći kroz pet modula edukacije koja će trajati do 2019.godine.

 

NAŠA  PRIČA