SEMINAR U PEDAGOŠKOM ZAVODU – ŽIVOTNE STRATEGIJE SA VJEŠTINAMA I KONTRAVJEŠTINAMA

Seminaru u Pedagoškom zavodu Tuzla sa temom Životne strategije sa vještinama i kontravještinama su prisustvovali naši nastavnici Dijana Mehić, Isnar Tinjić i Šaha Omerbegović. Kroz seminar sa radionicom ih je vodila Ediba Pozderović, stručni saradnik u Pedagoškom zavodu Tuzla, magistrica psihologije i psihoterapeut.

NAŠA  PRIČA