SEMINAR – PRAVDA ZA SVAKO DIJETE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U okviru projekta “Pravda za svako dijete” održan je seminar 28. i 29. 08.2018. godine na Vlašiću. Ispred naše škole seminaru su prisustvovale Stanislava Mujkić i Hasnija Đulić. Između mnogih škola na kantonu naša škola je izdvojena za ovaj projekat koji se bavi očuvanjem mentalnog zdravlja djece. Kroz ovu školsku godinu će se anketirati učenici, priređivati radionice za nastavnike, učenike i roditelje kao i savjetodavni, individualni i grupni rad.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0