SARADNJA NAŠE ŠKOLE SA MIOS-om

Dana, 25.08.2017. godine je naša škola potpisala Ugovor o saradnji sa Međunarodnom mrežom interaktivnih otvorenih škola MIOS. U okviru saradnje će škola formirati timove za demokratski razvoj škola, projektnu nastavu, interaktivno učenje, servisno učenje i rad sa inkluzivnim odjeljenjima, a nastavno osoblje i menadžment škole će prolaziti kroz obuku u trajanju od dvije godine sa obaveznim zadacima u praksi.

NAŠA  PRIČA