SA EDUKACIJE O INTERAKTIVNIM METODAMA UČENJA

Detalji sa današnjeg dijela edukacije o interaktivnim metodama učenja. U ponedjeljak, 28.1.2019. god. učiteljice će stečena znanja prezentirati na radionici za sve nastavnike škole. Prenijet će nam tako sva iskustva, strategije i tehnike po najnovijim učenjima.

NAŠA  PRIČA