Rješenjem Vlade TK u našoj školi imenovan novi (privremeni) Školski odbor

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona, a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Vlada TK na sjednici održanoj dana 25. 03.2021. godine, donosi:

 

R J E Š E NJ E

 

o imenovanju privremenog Školskog odbora JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac

 

  • Valerija Kasumović,
  • Hasan Ibrišimović,
  • Fatima Baković,
  • Mirel Bijedić,
  • Edisa Mašetović.

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”

 

 

BROJ: 02/1-34-6114 3/21

Tuzla, 25. 03. 2021. godine

 

 

 

PREMIJER KANTONA:

                                                        Kadrija Hodžić


 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0