RAZVIJANJE EMPATIJE – RADIONICA ZA RODITELJE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Empatija je važan element koji treba razvijati kod djece u najranijem razdoblju. Razvijajući empatiju djeca uče kako da komuniciraju sa drugima, kako da prihvaćaju drugačija mišljenja i stavove.

Roditelji su najbliži učitelji svoje djece. Cilj radionice koja je održana 23.2.2017.godine je da se roditelji upoznaju sa pojmom empatije te da kroz interakciju prepoznaju empatične primjere i načine kako razvijati ovu osobinu kod djece.
Radionicu pripremila i vodila učiteljica Jasmina Biberkić.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0