RASPORED | Vrijeme trajanja časova predmetne nastave prve i druge smjene

I SMJENA

 1. 07:00 – 07:40h
 2. 07:45 – 08:25h
 3. 08:35 – 09:15h
 4. 09:20 – 10:00h
 5. 10:05 – 10:45h
 6. 10:50 – 11:30h

II SMJENA

 1. 12:00 – 12:40h
 2. 12:45 – 13:25h
 3. 13:35 – 14:15h
 4. 14:20 – 15:00h
 5. 15:05 – 15:45h
 6. 15:50  – 16:30h       

NAŠA  PRIČA