RASPORED SMJENA ZA SEPTEMBAR ŠKOLSKE 2018/19.

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Redovna nastava će početi 17.09.2018. godine sa sljedećim rasporedom smjena za predmetnu nastavu:

I smjena – 07:00h :

VIa (Jahić Enisa) ;

 VIIa (Karić Selmir), VIIb (Keserović Refik), VIIc (Dervišagić Samira) , VIId (Mulić Alen);

 VIIIa (Mujkić Stanislava), VIIIb (Hećimović Hazima), VIIIc (Čobo Azur), VIIId (Dugić Rasim);

II smjena – 13:00h:

Va (Prnjat Emina), Vb (Ibrišimović Hasan), Vc (Anastasov Todor), Vd (Grbić Alma);

VIb (Nurkanović Kristina), VIc (Emić Jasmina);

IXa (Hasanović Dževad), IXb (Prnjat Alma), IXc (Mulić Erna), IXd (Hasanbašić Jasna);

Za razrednu nastavu koja se izvodi u tri smjene po sljedećem rasporedu.

Prva smjena 07:00h :

IIa (Hasanbašić Esma),

IIIa (Mehić Mirzeta), IIId (Hanić Džemila);

IVd (Biberkić Jasmina), IVc (Mahmutović Amela);

Međusmjena 10:30h:

Ia (Berberović Erna), Ib (Hrnjić Elvira), Ic (Mahmutović Šaćira),

IIb (Omerbegović Šaha), IId (Ustavdić Elvira);

Druga smjena 13:00h:

IVa (Hamidović Melika), IVb (Kasumović Valerija);

Druga smjena 13:50h:

IIc (Biberkić Azima),

IIIb (Mešanović Selma), IIIc (Hodžić Samira);

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0