RASPORED SMJENA ZA JANUAR I FEBRUAR ŠKOLSKE 2018/19.

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Redovna nastava u II polugodištu će početi 29.01.2019. godine u utorak sa sljedećim rasporedom smjena:

Za predmetnu nastavu:

I smjena – 07:00h :

VIa ;

VIIa , VIIb , VIIc , VIId ;

VIIIa , VIIIb , VIIIc , VIIId ;

II smjena – 13:00h:

Va , Vb , Vc , Vd ;

VIb , VIc ;

IXa , IXb , IXc , IXd ;

Za razrednu nastavu koja se izvodi u tri smjene po sljedećem rasporedu:

Prva smjena 07:00h :

IIa ,

IIIa , IIId ;

IVd , IVc ;

Međusmjena 10:30h:

Ia , Ib , Ic ,

IIb , IId ;

Druga smjena 13:00h:

IVa , IVb ;

Druga smjena 13:50h:

IIc ,

IIIb , IIIc ;

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0