RADIONICA ZA RODITELJE – “TOLERANCIJA U KOMUNIKACIJI”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Učiteljica: Biberkić Azima
Cilj radionice: ohrabriti i potaknuti roditelje da razviju roditeljske kompetencije; razvijati i njegovati pozotivnu komunikaciju i toleranciju.

Evaluacijom radionice utvrđeno je da su roditelji zadovoljni ovakvim načinom edukacije. Radionice su prilika da razmijenimo iskustva i vježbamo svoje potrebe u komunikaciji njegujući tolerantan odnos prema djeci. Na kraju smo zaključili da komunikacija s djecom treba biti bliska, otvorena i iskrena.
Roditelji su iznijeli svoj stav da radionice treba često organizovati na različite teme jer doprinose jačanju partnerskih odnosa škole i roditelja.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0