RADIONICA ZA RODITELJE – “SIGURNOST NA INTERNETU”

Voditeljka Stanislava Mujkić
Uvodna aktivnost: Okupajmo se kapljicom vode
Glavna aktivnost: pozitivne i negativne strane interneta/ osigurati sigurnu upotrebu interneta djetetu
Završna aktivnost: tehnike disanja i vođena meditacija

NAŠA  PRIČA