RADIONICA ZA RODITELJE

Danas su roditelji IIa razreda uzeli aktivno učešće u realizaciji radionice na temu “Kako motivirati dijete i stvoriti mu radne navike učenja?”.

Radionicu za roditelje je održala naša učiteljica Esma Hasanbašić.

NAŠA  PRIČA