RADIONICA | 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
3
+1
2
+1
0

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u našoj školi je održana radionica sa učenicima. Cilj radionice je bio najmlađe učenike      učiti toleranciji, potaknuti ematiju, te ih naučiti da poštuju različitosti, njeguju prijateljstvo i međusobno poštovanje. 

Radionicu je realizovala logopedica naše škole Selma Pekarić Kadić u suradnji sa direktoricom škole Džemilom Hanić i učiteljima prvih razreda (Selma Mešanović, Samira Hodžić, Mirzeta Mehić i Admir Kunić).

Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Želimo naglasiti značaj inkluzivnog obrazovanja za učenike sa invaliditetom. Inkluzivno obrazovanje zahtijeva promjenu sredine, promjenu stava učesnika u odgojnom, ali i obrazovnom procesu.

Inkluzija predstavlja proces učenja i to na način da se djeca sa invaliditetom odgajaju zajedno sa djecom koja nemaju invaliditet.

Tada djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju tjelesnih, emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti.

REALIZACIJA: Selma Pekarić Kadić/ Azur Č.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
3
+1
2
+1
0