PROJEKT GRAĐANIN – CIVITAS

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Općinsko takmičenje je održano 06. 04. 2016. Godine u OŠ „Edhem Mulabdić“ Međiđa. Naša škola je zauzela II mjesto. Ekipu su činili sljedeći učenici: Šećić Erna VIIa, Okić Emina VIIa, Omerović Anesa VIIa, Husić Rijad VIIb, Taletović Fatima VIIb, Ćatić Almina VIIb, Delić Lejla VIIc i Mulić Adela VIIc. Mentori nastavnici su Sarajlić Zinaida i Imširović Rajmon.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0