PRIMJER DOBRE PRAKSE

Danas su u našoj školi boravili predstavnici Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, koji su u sklopu projekta “Škola za sve ” na temu “Interaktivne metode ” snimili časove učiteljica Biberkić Azime i Kasumović Valerije kao primjer dobre prakse.
Učiteljica Biberkić Azima je održala radionicu: Dan planeta Zemlja u II-c razredu, uz primjenu interaktivnih metoda.
Učiteljica Kasumović Valerija je u IV-b razredu obradila nastavnu jedinicu: Prirodna obilježja BiH i kroz Centre za učenje primijenila interaktivne metode.

NAŠA  PRIČA