PREZENTACIJA TEME “LEKTIRA I PRIPOVIJEDANJE”

Realizacija stručnog usavršavanja na sastanku Stručnog aktiva razredne nastave.

Prezentacija teme “Lektira i pripovjedanje” u realizaciji Hamidović Melike i Kasumović Valerije.

NAŠA  PRIČA