PREVENCIJA RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA DJECE IZ OSJETLJIVIH GRUPA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

U srijedu, 29.11.2017. godine je u Hotelu Tuzla održan Okrugli sto na temu ,,Prevencija ranog napuštanja školovanja djece iz osjetljivih grupa”. Organizatori su bili Pedagoški zavod Tuzla i NVO ,,Save the Children”. Našu školu su zastupali direktor škole prof.dr. Esed Karić i koordinatorica za pilot projekat Obrazovanje po skraćenom planu i programu Jasmina Ćatić.

Cilj okruglog stola je bio spojiti sve institucije koje imaju ingerencije da utiču na sprječavanje rizika napuštanja škole na jednom mjestu sa direktorima škola koje sprovode projekat. Prisutni su bili predstavnici centara za socijalni rad iz nekoliko općina s područja TK kao i predstavnici Vlade TK, konkretno Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Svi prisutni danas sačinjavat će radnu grupu za TK koja će imati za osnovni cilj preventivne mjere za suzbijanje ovog problema, ali i interventne mjere u slučajevima kada preventivne ne pomažu. Radna grupa je dobila smjernice za dalji rad u rješavanju ovoga problema.

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0