PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA PO OBJAVLJENOM KONKURSU OD 17.08.2017.

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Sve prijave zaprimljene sa danom 26.08.2017. god. poslane putem pošte su obrađene i uvrštene u tabele. Ukoliko 28.08.2017. bude novih prijava sa ispravnim datumom biti će naknadno uvrštene tako da su moguće ispravke i u ponedjeljak. Svoje primjedbe možete uputiti i na mail: igkgradacac@hotmail.com.

[download id=”5374”][download id=”5376”][download id=”5378”][download id=”5380”][download id=”5384”][download id=”5382”][download id=”5388”][download id=”5390”][download id=”5386”][download id=”5392”][download id=”5394”][download id=”5396”][download id=”5444”][download id=”5446”]

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0