POLOŽAJ ROMSKE DJECE U DRUŠTVU

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Dana 06.10.2016.g. održana je školska debata sa temom „Položaj Romske djece u društvu.“

U debati su učestvovali članovi: Osmanović Alana, Mulahalilović Amila, Mešanović Ednam, Bajramović Alma, Omerović Elma, Tursun Elma kao i učenici IXa razreda.

456

Debata je održana povodom Dana djeteta u sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, a realizovana je u cjelosti samostalnim radom učenika. Realizovana je sa ciljem podizanja svijesti o Pravima djece sa naglaskom na romsku populaciju. Zajedno su došli do zaključka da je položaj te djece, bez obzira na sve aktivnosti koje se provode, i dalje težak i diskriminirajući.

 

 

Voditelj debatne sekcije Amira Idrizović

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0