PLANINARSKA SEKCIJA NAŠE ŠKOLE

Planinarska sekcija okuplja mlade Gorane koji su sa prvim sunčanim zracima otpočeli pripreme za pohod na Igman sa svojim nastavnicima Stanislavom Mujkić i Refikom Keserović.

NAŠA  PRIČA