OPĆINSKI STRUČNI AKTIV NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Dana 23.01. 2017. god. održan je opštinski Stručni aktiv nastavnika RN u OŠ “Hasan Kikić” Vida.
Na  sastanku općinskog Stručnog aktiva RN održano je predavanje na temu: Metode i tehnike za razvijanje saradničkog učenja i kritičkog mišljenja uz primjer dobre prakse. Azima Biberkić je prisutne članove stručnog aktiva upoznala sa etapama ERR susatava – evokacija, razumijevanje značenja i refleksija u nastavnom radu, sa posebnim osvrtom na metode i tehnike koje se mogu koristiti u fazi EVOKACIJE. Valerija Kasumović je objasnila značaj faze RAZUMIJEVANJE ZNAČENJA, te objasnila koje su metode i tehnike pogodne za realizaciju ove faze. Zatim je Esma Hasanbašić upoznala prisutne sa fazom REFLEKSIJE i različitim metodama i tehnikama, te načinima primjene u nastavnom radu. Ukazano je na značaj primjene metoda i tehnika u realizaciji nastavnih sadržaja- u aktivnostima mogu da učestvuju sva djeca – i ona koja su aktivna i kreativna kao i ona koja su povučena i tiha, te na koji način primjena navedenih metoda utiče na intelektualni razvoj, na razvoj temperamenta, emocionalne inteligencije i socijalizacije.

Nakon predavanja prezentiran je primjer dobre prakse iz predmeta Moja okolina, nastavna jedinica: Pas kao kućni ljubimac. Zajednički smo analizirali pripremu i zaključili kako uz malo truda i kreativnosti nastavu učenicima možemo učiniti zanimljivijom, aktivnijom i da na taj način učenici puno lakše i brže pamte nastavne sadržaje. Prisutni su izrazili zadovoljstvo što predavanje nije bilo „suhoparno“ nego je tokom cijelog izlaganja bio uspostavljen interaktivni odnos s nastavnicima, te što se tokom izlaganja navodilo veoma puno primjera koji se mogu koristiti u svakodnevnom radu s učenicima. Nastavnici su saglasni da primjena savremenih metoda i tehnika ima veoma značajnu sociološku, psihološku i pedagošku ulogu u razvoju djece sellmyhousefast, a predavanje su ocijenili kao veoma uspješno pripremljeno i na praktičnim primjerima prezentovano.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0