OGLEDNI ČAS – PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Dana, 7.3.2017. godine  održan je ogledno-ugledni čas na opštinskom stručnom aktivu u okviru projekta Medžlisa Islamske zajednice – Prevencija neprimjerenog ponašanja. Oblik realizacije časa je korelacija nastavnih predmeta Vjeronauka/ Religijska kultura/ ČOZ. Čas su održali Azima Biberkić prof. RN i vjeroučitelj Đulić Nedžmudin u IV-b razredu.

Sadržaj nastavne pripreme je pravilno izbalansiran u odnosu trajanja i izbora aktivnosti nastavnika i učenika, tj. umanjen je frontalni oblik rada nastavnika, povećana je aktivnost učenika i osigurana im je mogućnost da nove sadržaje uče u velikoj grupi, u paru i individualno. Planirane aktivnosti i strategije za razvoj viših razina mišljenja su primjerene, tj. u skladu su nastavnim zadacima, uzrastom učenika i planiranim vremenom.

Dobar način organizacije časa, u pripremi se jasno vidi struktura i tok časa, koji polaze od povezivanja sa prethodnim znanjem i iskustvom učenika, nastavlja se izučavanjem novih sadržaja prezentacijom video snimka o dobrom i lošem ponašanju ljudi u svakodnevnim životnim situacijama

 

U grupnom radu  tehnikama i strategijama: Mapa uma, T-TABELA, Zrnce mudrosti, Stripom, dramatizacijom  te pravilnom primijenjenom Blumove taksonomije. Čas završava refleksijom gdje su učenici imali priliku da tehnikom Drvo problema uvežu i objedine sadržaje rađene na času.

U pripremi je vidljivo da nastavnici pružaju priliku za zadovoljenje individualnih potreba i mogućnosti te interesovanja djece.

Domaća zadaća je razvojno primjerena i potiče djecu da promišljaju.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *