OGLAS za izbor učenika generacije za školsku 2020/2021. godinu

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

 

Broj: 01/1-83-1/2021
Datum: 30. 04. 2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20), člana 5. Pravilnika Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a o utvrđivanju Kriterija i načina izbora Učenika generacije („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/13), Nastavničko vijeće JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, r a s p i s u j e:

 

O G L A S
za izbor učenika generacije za školsku 2020/2021. godinu

I

Za učenika generacije može biti proglašen učenik završnog razreda koji ispunjava slijedeće uslove:

– učenici koji su u toku školovanja imali odličan uspjeh u svim razredima, (minimalni prosjek općeg uspjeha u svakom razredu 4,80).
– da je u toku školovanja imao primjerno vladanje,
– da je u toku školovanja imao zapažene rezultate u svim slobodnim aktivnostima, takmičenjima, smotrama, i drugim vannastavnim aktivnostima.

II

Učenici Prijeve mogu podnijeti u sekretarijat škole, u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

III

Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

IV

Nakon sumiranja rezultata za izbor Učenika generacije, Komisija imenovana od strane Nastavničkog vijeća rezultate sa Odlukom o izboru Učenika generacije će objaviti na Oglasnoj tabli škole.

 

 

 

Originalni dokument pogledajte OVDJE

 

 

PRILOG:  Azur Č.     

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0