Oglas za izbor učenika generacije za školsku 2019/2020.godinu

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Na osnovu člana 58.stav (1.do 3.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ ,broj 9/15,6/16,14/18 i 14/19),člana 3. i člana5. Pravilnika o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije, Nastavničko vijeće JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, na prvoj (online) sjednici održanoj 30.03.2020 godine raspisuje:

           OGLAS

za izbor učenika generacije za školsku 2019/2020.godinu

 Za učenika generacije može biti proglašen učenik završnog razreda koji ispunjava sljedeće uslove                                                                 

– učenici koji su u toku školovanja imali odličan uspjeh u svim razredima

(minimalan prosjek općeg uspjeha u svakom razredu 4,80).

– da je u toku školovanja imao primjerno vladanje,

– da je u toku školovanja imao zapažene rezultate u svim slobodnim aktivnostima, takmičenjima, smotrama i drugim vannastavnim aktivnostima.                                           

Učenici Prijave mogu podnijeti  kod školskog sekretara

Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.

Nakon sumiranja rezultata za izbor Učenika generacije ,Komisija imenovana od  strane Nastavničkog vijeća će rezultate objaviti na oglasnoj tabli i na web stranici škole.

Oglas za učenika generacije

 

     v.d. direktorica škole

Hanić Džemila

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0