OBJAVLJENI RADOVI NAŠIH UČENIKA U ZBORNIKU LITERARNIH RADOVA

Izdavačka kuća Bosanska knjiga raspisala je konkurs u novembru prošle godine za učenike/učenice osnovnih škola na područiju Federacije za literarne radove na temu „Bosna i Hercegovina kakvu želim“ i nakon konkursa radove naših pet učenika uvrstila u Zbornik literarnih radova. Čestitamo Mateji Radić, Nini Lazić, Amini Subašić, Ajni Osmić, Melisi Simnici i profesorici i mentorici Saneli Rabić.

NAŠA  PRIČA