NOVINARSKE SEKCIJE OBILJEŽILE SEDMICU MIRA

Novinarska sekcija viši i novinarska sekcija nižih razreda su kao svake godine tako i ove obilježile panoima “Sedmicu mira”.

Dana 23.05.2018. godine povodom “Sedmice mira”učenici IIa i IId razreda i njihove učiteljice Džemila Hanić i Vesna Malešak izradile su pano koji je bio u službi širenja mirovnih poruka.

NAŠA  PRIČA