NINA LAZIĆ | Učenica generacije za školsku 2019/2020. godinu

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
1
+1
0
+1
0

Učenica Nina Lazić (IXc) rođena je 27. 11. 2005. godine  u Tuzli, od oca Dalibora i majke Dijane.

U toku devetogodišnjeg školovanja imala je odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje.

Učenica se naročito istakla u:

MATEMATIKA: II i III mjesta na općinskim takmičenjima od VI do IX razreda i učešće  na kantonalnim takmičenjima i federalnom u VII razredu.

FIZIKA: IV mjesto na  općinskom i učešće na kantonalnom  takmičenju u VIII razredu.

GEOGRAFIJA: IV mjesto na općinskom takmičenju,

SAOBRAĆAJ: ekipno I mjesto na  općinskom takmičenju u VI razredu i učešće na kantonalnom takmičenju.

LIKOVNO: učešće na kantonalnom takmičenju.

SPORT- I mjesto na općinskom takmičenju iz rukometa  i učešće na kantonalnom takmičenju.

Objavljeni i nagrađeni radovi za prva mjesta iz literarnog i likovnog stvaralaštva iz „Kreativnih radionica“, „Kikićevih  susreta“, „Živa bibliteka“ i dodijeljena priznanje i posebne nagrade od oćinskog do državnog takmičenja. Recitatorski , instrumentalni  nastupi u sklopu takmićenja  „Pokaži šta znaš“ sa osvajanim I mjestima, humanitarnim  aktivnostima na  svim nivoima i učesnica raznih projekata kao „Servisno učenje“ i dr. Trenirala  odbojku u „OK Filija“ Gradačac.

Završila sve kategorije u Kung-fu borilačkoj vještini, učestvovala i osvajala prva mjesta od općinskog do međunarodnog takmičenja te za to dobijala diplome, priznanja i medalje. Bavila se folklorom i bila na smotri folklora od državnog do međudržavnog nivoa.

Završila Osnovnu muzičku školu i osvojila III mjesto na internacionalnom takmičenju klavirista u Bijeljini.

Aktivista je  „Crvenog križa Gradačac” od 2019.godine

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
1
+1
0
+1
0