NAŠI NASTAVNICI NA EDUKACIJI O ŠTETNOSTI KONZUMACIJE NARGILE

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Međunarodno udruženje ” Interaktivne otvorene škole” Tuzla uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH u saradnji sa 13 osnovnih i 5 srednjih škola Tuzlanskog kantona, Zavodom za javno zdravstvo TK i JU Centar za prevenciju ovisnosti o psihoaktivnih supstancama Smoluća sprovodi projekat pod nazivom ” Prevencija zloupotrebe i konzumacije nargile medu učenicima i učenicama TK” . Realizacija projekta će doprinijeti u prevenciji rizičnih ponašanja zloupotrebe duhana i duhanskih proizvoda među školskom populacijom Tuzlanskog kantona. Tim povodom u MIOS trening centru održava se dvodnevna edukacija o metodologiji ” Projektna nastava” koja ima za cilj da osposobi učesnike za samostalno provođnje projekta metodologijom projektne nastave na temu koja govori o štetnosti konzumacije nargile.
Učešće u realizaciji projekta je uzela i naša škola, a dvodnevnoj edukaciji ispred nastavnog osoblja prisustvuje Jasmina Biberkić.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0