NAŠE UČITELJICE NA DVODNEVNOJ EDUKACIJI U MIOS-u

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Danas su naše učiteljice Valerija Kasumović i Hazima Biberkić bile na prvom danu prvog dvodnevnog modula edukacije u MIOS (Mreža interaktivnih otvorenih škola). Ove dvije učiteljice će u ovoj godini proći kroz pet modula iz oblasti Interaktivne metode učenja.

Interaktivno učenje je vid poučavanja u kojem je učenik aktivni sudionik u nastavi, a ne neko ko samo sluša predavanja. Ove metode učenike uče da razmišljaju, da postavljaju pitanja o gradivu, da vizualiziraju, vide, čuju, osjete nastavne sadržaje i da o njima iznose svoje stavove.

Naša škola već odavno primjenjuje ove tehnike učenja kroz većinu predmeta, a posebno u najranijem školskom uzrastu kada se najviše i razvija odnos učenika prema školskim sadržajima. Sada se naše učiteljice educiraju na još više nivoe ove metodologije sa obaveznim zadatkom da naučeno prezentiraju ostalim kolegama u toku mjeseca januara. Najviše koristi od naučenog, imati će upravo naši učenici koji će sigurno već u prvim danima drugog polugodišta nastavne sadržaje usvajati kroz najnovije kreativne metode.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0