NAŠ RAZVOJNI TIM NA DVODNEVNOM SEMINARU U ORGANIZACIJI MIOS-a

I naš razvojni tim je slao predstavnike na edukaciju. Dvodnevni seminar u organizaciji Mreže interaktivnih otvorenih škola (MIOS) održao je dvodnevnu edukaciji za razvojni tim škole. Predstavnici su bili Esma Hasanbašić, predsjednica Razvojnog tima, Hasnija Đulić, pedagog-psiholog i Sanela Rabić, pomoćnik direktora škole.

NAŠA  PRIČA