NAGRAĐENI LITERARNI I LIKOVNI RADOVI “MOJ UČITELJ/UČITELJICA”

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Zapisnik sa PRVOG sastanka Komisije za odabir literarnih i likovnih radova, održan 30. 09. 2016. godine sa početkom u 12.00 sati.

Članovi komisije:

 1. Esma Hasanbašić
 2. Jasmina Mujkić – Ćatić
 3. Valerija Kasumović
 4. Adis Šabanović

Dana 19. 09. 2016. godine na nivou škole raspisan je Konkurs povodom Dana učitelj na temu: Moj učitelj/učiteljica. Konkurs je bio otvoren do 30. 09. 2016. godine. Na raspisani Konkurs pristiglo je 38 literarnih i 52 likovna rada.

Komisija je izvršila uvid u literarne i likovne radove, te nakon analize istih, kao nagrađene radove odabrala sljedeće:

LITERARNI RADOVI

NIŽI RAZREDI:

 1. Nora Barać IVb
 2.  Alen Sagarević IIc
 3. Ismail Pekarić IIIb

VIŠI RAZREDI

 1. Fatima Pandžić Va
 2. Iman Huseinbašić Va
 3. Asmira Gibić Va

LIKOVNI RADOVI

NIŽI RAZREDI

 1. Maid Spahić IVc
 2. Merlina Smajić IIIc
 3. Lejla Jašarević Ib
 4. Alida Pirić Id

VIŠI RAZREDI

 1. Almedin Hamzić VIIa
 2. Ajla Šišić VIa
 3. Anita Domazet VIa

 

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0